dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

wtorek, 28 lutego 2012

Nauki humanistyczne


Nauki humanistyczne 

– grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość.

 

 

Nauki humanistyczne a przyrodnicze

 

Jednak choć ich metodyka nie jest ścisła, to nie ma w niej dowolności, to znaczy określone są pewne zasady pozwalające odróżniać rzetelną wiedzę od innych wypowiedzi. To co zalicza się do nauk przyrodniczych, a co do humanistycznych wynika w pewnym stopniu z tradycji.

Czasami uważa się, że nauki humanistyczne różnią się tym od przyrodniczych, że nie można ująć przedmiotu ich badań w sposób matematyczny. Nie jest to jednak do końca prawda. Wielokrotnie zdarzało się bowiem, że dana nauka humanistyczna "matematyzowała" się do tego stopnia, że właściwie należałoby zmienić jej klasyfikacje. Przykładem jest np: stosowanie metod statystycznych w socjologii, rozbudowany aparat matematyczny ekonometrii, czy stosowanie technik informatycznych w językoznawstwie.

W anglosaskim kręgu kulturowym nauki humanistyczne dzielą się na arts, czyli nauki związane z kulturą, sztuką, jak historia sztuki, filologia, muzykologia, etyka, niektóre działy filozofii, oraz nauki social sciences, czyli bardziej związane ze społeczeństwem, z jego stroną użyteczną i praktyczną, i z jego kontaktem ze środowiskiem naturalnym jak historia, archeologia, socjologia, psychologia, ekonomia i antropologia.

 

 

Dyscypliny humanistyczne 

 

Dyscypliny nauk humanistycznych w Polsce:
 • administracja
 • anglistyka
 • archeologia
 • bibliologia
 • dziennikarstwo
 • etnologia
 • filozofia
 • germanistyka
 • historia
 • historia sztuki
 • italianistyka
 • językoznawstwo
 • kulturoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • muzykologia
 • nauki prawne
 • nauki o zarządzaniu
 • pedagogika
 • politologia
 • polonistyka
 • praca socjalna
 • psychologia
 • religioznawstwo
 • socjologia
 • teologia


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz