dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

środa, 7 marca 2012

Nauki społeczne - wiadomości wstępne, przykłady


Nauki społeczne 

 - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.


Są to m.in.:
 • antropologia
 • ekonomia
 • etnografia
 • geografia
 • historia
 • pedagogika
 • praca socjalna
 • politologia
 • polityka społeczna
 • prawo
 • nauki prawne
 • psychologia
 • religioznawstwo
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia nad rozwojem
 • cybernetyka społeczna lub socjocybernetyka
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o obronności
Nie wszystkie nauki są uważane za społeczne. Np.:
 • historia może być uważana za humanistyczną ze względu na miejscowy charakter kulturowy.
 • niektóre dyscypliny mają charakter poznania podobny do nauk przyrodniczych np. antropologia czy archeologia.
 • pewne społeczne dyscypliny są interdyscyplinarne np. socjologia, która obejmuje socjobiologię odwołującą się do pewnych praw biologii (m.in. dobór krewniaczy) czy nauki ekonomiczne, odwołujące się m.in. do modelowania matematycznego (ekonomia matematyczna, ekonometria).
 • do nauk społecznych zalicza się również geografię, którą powszechnie uważa się za naukę przyrodniczą, zapominając, że drugą częścią geografii jest geografia społeczno-ekonomiczna i polityczna.


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz